# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1074-2019ICI بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت فشاری و کششی بتن با مقاومت معمولی پوریا پاکنهاد، محمد کاظم شربتدار پذیرش مقاله جهت چاپ
2 1030-2019ICI بررسی آزمایشگاهی تاثیرفوق روان کننده SP200 برمقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا و پودرمیکروسیلیس داود قائدیان رونیزی، ندا محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1099-2019ICI (R1) سنتز فوق روان کننده های برپایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم در عملکرد آن ها علیرضا تاج بخشیان، هادی چیتگر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1086-2019ICI طرح مخلوط بتن فوق‌توانمند به روش مدل اندریاسن اصلاح‌شده پیمان خدابنده، محمد شکرچی زاده، علیرضا رفیعی، فاضل آذرهمایون مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1006-2019ICI (R2) مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیتCFST تحت بارگذاری سیکلیک سیدعلی موسوی داودی پذیرش مقاله جهت چاپ